October 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Zumba - Arturo
2
 • Yoga - George
 • Zumba/Pound -Erika
3
4
 • Spin - Patricia
 • Zumba - Cesar
5
 • Zumba - Arturo
 • Yoga -George
 • Hip-Hop Cardio - Brittany
 • Zumba - Arturo
6
 • Zumba - Arturo
 • Yoga - George
7
 • Chair Yoga - Cindy
 • Zumba - Cesar
8
 • Zumba - Arturo
9
 • Yoga - George
 • Dance Rip Mix (Teia)
10
11
 • Spin - Patricia
 • Zumba - Cesar
12
 • Zumba - Arturo
 • Yoga -George
 • Hip-Hop Cardio - Brittany
 • Zumba - Arturo
13
 • Zumba - Arturo
 • Yoga - George
14
 • Chair Yoga - Cindy
 • Zumba - Cesar
15
 • Zumba - Arturo
16
 • Yoga - George
 • Zumba/Pound - Erika
17
18
 • Spin - Patricia
 • Zumba - Cesar
19
 • Zumba - Arturo
 • Yoga -George
 • Hip-Hop Cardio - Brittany
 • Zumba - Arturo
20
 • Zumba - Arturo
 • Yoga - George
21
 • Chair Yoga - Cindy
 • Zumba - Cesar
22
 • Zumba - Arturo
23
 • Yoga - George
 • Dance Rip Mix - Teia
24
25
 • Spin - Patricia
 • Zumba - Cesar
26
 • Zumba - Arturo
 • Yoga -George
 • Hip-Hop Cardio - Brittany
 • Zumba - Arturo
27
 • Zumba - Arturo
 • Yoga - George
28
 • Chair Yoga - Cindy
 • Zumba - Cesar
29
 • Zumba - Arturo
30
 • Yoga - George
 • Dance Rip Mix - Teia
31